team

ย่อมาจาก T-ogether E-verythin A-achieves M-ore จำเรื่องของการแสดงของแมลงต่างๆ ที่มีมด ที่ไม่มีปีกมาเข้าร่วมการแสดงแต่ว่า การทำงานเป็นทีม ทำให้ลูกโป่งปลิวล่อนไปมาอย่างสวยงามชนะการแข่งขันการเต้นรำของแมลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ การทำงานเป็นทีมอย่างมด แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีเหมือนใคร แต่ถ้าเราทำเป็นทีม ผลย่อมประสบความสำเร็จนำมาซึ่งชัยชนะได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s