understand.jpg

การที่เราเข้าใจความหมาย หรือเข้าใจการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเข้าใจในเชิงอารมณ์ความรู้สึก

Advertisements

เรื่องราวของ มารก และ จอรจ์ ที่มาหางานทำในเมืองใหญ่และแสดงออกถึงความขยันซิ่งนำมาสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ Hardwork แปลว่าการทำงานอย่างหนัก นั่นเอง

Creative

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เพียงศิลปะสวยงามที่เด็กนักเรียนพยายามวาดรูปตัวเอง แต่ความคิดสร้างสรรค์คือการสร้างสรรค์ คิดถึงสิ่งที่จะใส่ ต้องมีใครซักคนคิดมันออกมา ตัวอย่างเช่นตัว Spinner ก็มีคนคิดออกมาได้

Onomatopoeia.jpg

คือ การที่ภาษานั้นๆ สร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่โดยเลียนแบบเสียงของสิ่งนั้นๆ เช่นน้่ำหยดติ๋งๆ ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Drip เหมือนเสียงหยดน้ำที่พวกเขาได้ยิน หรือไอจาม cough การสร้างคำนั้นพบได้ในแทบจะทุกภาษาในโลกนี้

team

ย่อมาจาก T-ogether E-verythin A-achieves M-ore จำเรื่องของการแสดงของแมลงต่างๆ ที่มีมด ที่ไม่มีปีกมาเข้าร่วมการแสดงแต่ว่า การทำงานเป็นทีม ทำให้ลูกโป่งปลิวล่อนไปมาอย่างสวยงามชนะการแข่งขันการเต้นรำของแมลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ การทำงานเป็นทีมอย่างมด แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีเหมือนใคร แต่ถ้าเราทำเป็นทีม ผลย่อมประสบความสำเร็จนำมาซึ่งชัยชนะได้