hope

ความหวังคือความเชื่อชนิดหนึ่ง เราเชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา
ความมากน้อยของความหวังที่เรามีเปลี่ยนปัจจุบันและอนาคตของเราได้
ความหวังนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนตัวที่อยู่ลึกลงไปซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา ขอให้เราจำไว้ว่าจิตใต้สำนึกนั้นก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังสิ่งหนึ่งในโลกนี้ และด้วยกันกับจิตใต้สำนึกนี่เองที่เราจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ดังนั้นแล้วขอให้รักษาความศรัทธาให้แข็งแรงในความหวัง และมีความหวังอยู่เสมอว่ามันจะผ่านไปด้วยดี ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเราจะพบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s