Inspiring.jpg

แรงบันดาลใจ

วันที่ 5 สิงหาคมนั้น โอลิมปิก ได้จัดขึ้นที่รีล ประเทศบราซิลด้วยการเปิดพิธีที่สร้างแรงบันดาลใจ และต่อจากนี้อีกสี่สัปดาห์จะมีช่วงเวลาที่จับใจ กีฬาโอลิมปิกเป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่า โอลิมปิกทำให้เรารู้ว่าทุกๆคนสามารถทำให้บรรลุถึงเส้นชัยได้ด้วยการฝึกฝนที่แน่วแน่และตั้งใจจริง โอลิมปิกนั้นก็ช่วงเวลาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเพราะ ทำให้เห็นว่าผู้คนสามารถเต้นรำได้อย่างยอดเยี่ยม ความเร็วที่พวกเขาทำได้ ความสูงที่พวกเขากระโดดได้ ความเร็วที่พวกเขาว่ายน้ำได้ และ นักกีฬาที่ยอดเยี่ยมของโอลิมปิกีครั้งนี้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s