raining cats and dogs

สุภาษิตวันนี้  ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่า ฝนตกลงมาเป็นหมาเป็นแมว ไม่ได้หมายความว่า สุนัขและแมวจะตกลงมาจากท้องฟ้านะครับ  เราใช้สำนวนนี้ต่อเมื่อฝนตกอย่างหนักเท่านั้นนะครับ

ตัวอย่าง เมื่อวานตอนเช้าฝนตกไม่ลืมหูลืมตาจนครูตัวเปียกมาโรงเรียน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s