passionate

คำศัพท์ประจำเช้าวันนี้ ชื่นชอบ

ความหมายคือการที่เราสนใจอะใรบางอย่างเป็นพิเศษ ถ้าเราอยากได้คะแนนดี เราต้องหาในสิ่งที่เราชื่นชอบ และคนเหล่านั้นก้มักจะประสบผลสำเร็จด้วยเช่นกัน และต้อง เต็มที่ 100 กับงานเหล่านั้นด้วย

ไม่มีสิ่งใดที่ประสบผลปราศจากความชื่นชอบในสิ่งนั้น
ขอให้เราสนใจการเรียนอาทิตย์นี้โดยการหาสิ่งที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s