Creative.jpg

ความคิดสร้างสรรค์แปลว่าอะใร? มันแปลว่าความสามารถหรือพลังในการสร้างมากกว่าการคัดลอก หรือทำตาม คำที่ใช้แทนกันได้ก็คือ จินตนาการ เราทราบกันดีว่าความคิดทุกความคิดนั้นก็มีแรงผลักดันมาจากความคิดเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วและนำมาพัฒนาต่อเนื่่องที่จะสร้างและผลักดันผู้อื่นที่จะช้วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้
อยากจะยกตัวอย่างให้ได้ลองใช้กันดูครับ
แอปโทรศัพท์มือถือของ ปีเตอรนั้นเป็นแอปที่มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนที่จะหา ติวเตอรได้ง่าย
โลกที่มีสีสันในหนังเรื่อง อวตาร นั้นแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้กำกับ เจมส์ คาเมรอน
อัลเบิรต ไอนสไตน์ เป็นที่รู้จักจากคำพูดของเขาที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนั้นก็สำคัญมากกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นจำกัดในขณะที่จินตนาการนั้นกว้างไกล” ความหมายก็คือว่าความรู้นั้นจำกัดและไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อโลกที่ดีกว่า
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับ ไอนสไตน์นั้น สำคัญมากกว่าสมองที่เต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้และความจริงต่างๆ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงและให้คำตอบแก่ปัญหาของอนาคต  แต่นี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราควรจะสร้างเครื่องจักร ที่ทำการบ้านแทนเราได้นะครับ จึงอยากจะให้พวกเราพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองโดยคิดถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทุกๆ วัน วันละ 1 ความคิดก็เพียงพอแล้ว ขอให้พวกเราทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดออกมาอย่างไม่ขาดสาย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s