A piece of cake

ศัพท์ประจำวันนี้คือ สุภาษิต A piece of cake ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก เราจะใช้คำนี้กับบางสื่งที่ง่าย และไม่ยากเกินไป เมื่อนั้นเราก็จะใช้คำสำนวนนี้
สอบภาษาอังกฤษนั้นง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
การว่ายน้ำนั้นง่ายมากเลย
เล่นเกมส Candy Crush นั้นง่ายมากเลย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s